ĮSIGIJIMO,GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

Sveiki atvykę į Violetted puslapį!

Elektroninėje parduotuvėje www.violetted.com įsigytą gaminį išsiunčiame tik gavus užsakymo apmokėjimą.

Jei norimas gaminys yra išparduotas ar pageidaujate kitokios spavos, gamybos procesas trunka iki 7 dienų.

Violetted negali užtikrinti, kad gaminių atspalviai nuotraukose atitiktų gaminių spalvas realybėje - tai priklauso nuo mobiliųjų įrenginių, planšečių bei kompiuterių vaizdo nustatymų ir įrenginio, kuris naudojamas puslapio peržiūrai, modelio.

Keitimas ir grąžinimas
Jei įsigytas produktas nepatiko ar netiko, galite jį grąžinti arba keisti į kitą. Mes tikimės, jog to neprireiks, tačiau privalome supažindinti su taisyklėmis:
 • Violetted el. parduotuvėje pirktą prekę galite grąžinti arba keisti į kitą per 14 kalendorinių dienų nuo prekės įsigyjimo;

 • Parašykite mums el. laišką adresu violeta.lori@gmail.com r informuokite apie ketinimą grąžinti ar pakeisti prekę kitomis prekėmis;

 • Grąžinama prekė turi būti nenaudota, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, su nepažeista etikete;

 • Prekės išsiuntimu turėsite pasirūpinti jūs;

 • Gavę grąžinamą prekę, mes įsipareigojame per 5 darbo dienas pervesti pinigus į jūsų sąskaitą arba pakeisti prekę kita.

Privatumo politika
VARTOJAMOS SĄVOKOS:
 • Pardavėjas – www.violetted.com

 • Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

 • Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

 • Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

 • Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 • Asmens duomenų valdytojas – www.violetted.com.

 • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.violetted.com

 • Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

 • IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

 • Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.

 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • www.violetted.com privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis www.violetted.com siūlomomis Paslaugomis.

 • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.violetted.com Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

 • Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

 • Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.violetted.com puslapyje.

 • Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.violetted.com veiksmus neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 • Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.violetted.com būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai el.parduotuvė www.violetted.com suteikia Pirkėjui teisę registruojantis www.violetted.com arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.violetted.com būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

 • Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.violetted.com teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

 • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

  • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

  • Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, www.violetted.com pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

  • eigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 • Pirkėjas turi šias teises:

  • nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.violetted.com.

  • Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.violetted.com kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

Licenzija:

Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-07-08